Isoprodot CHG Rubbing Alcohol

Chlorohexidine Gluconate Solution IP 2.5% v/v 

Equivalent to Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v

Isopropyl alcohol IP 70% v/v

Solution 

chg packs.jpg